Plener Malarski pt,, Klimaty?

W dniach 18-26.05.2009r. w Naszym DPS odbył się Plener Malarski pt,, Klimaty?. Dnia 27.05.2009r. Pani dyrektor Krystyna Berdyńska, dokonała uroczystego otwarcia wystawy wykonanych podczas pleneru prac. Autorami dzieł są: Waldemar Aulich, Wiesław Domagała, Jacek Juriewicz, Włodzimierz Kłuciejasz, Sabina Łamieko, Henryka Zasińska, Lidia Kubisztal i Izabella Tarasewicz.