Szkolenia, szkolenia, szkolenia

Szkolenia, szkolenia, szkolenia

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w miarę możliwości  regularnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, gdyż są przekonani o tym,