Informacje ogólne

Wolontariat

Informacje ogólne

Ogólne zasady wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami).

Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Osoba, która wykonuje te zadania nazywana jest wolontariuszem.

Pamiętaj!

Wolontariusz ma inny status niż pracownik, dlatego działalność wolontarystyczna nie ma wpływu na przyszłe uprawnienia pracownicze, np. uprawnienia do świadczeń finansowych, stażu pracy, urlopu wypoczynkowego. Zadania realizowane przez wolontariusza stanowią ofertę uzupełniającą kierowaną do osób potrzebujących wsparcia, co oznacza, że nie podejmuje on obowiązków należących do kompetencji pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.


Wolontariat w Naszym Domu

„Wolontariat Młodzieżowy”

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie współpracuje od wielu lat z przedszkolami, szkołami, gimnazjami. Od 2008 roku regularnie w każdy wtorek odbywają się w naszym DPS zajęcia młodych wolontariuszy z Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie z mieszkańcami Domu. Koordynatorami zajęć są: starszy terapeuta zajęciowy Pani Dorota Kuźma oraz nauczyciel Pani Ewa Matysiak. Program zajęć obejmuje w szczególności wspólne zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne i rekreacyjne. Nasi wolontariusze aktywnie włączają się także w realizację imprez okolicznościowych, organizowanych na terenie Domu.

„Wolontariat Srebrny”

W Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oprócz wolontariatu młodzieżowego rewelacyjnie sprawdza się „srebrny wolontariat”. Wolontariusze – osoby w wieku emerytalnym poświęcają swój wolny czas, dzieląc się z naszymi mieszkańcami swoim doświadczeniem życiowym i różnorodnymi talentami.

„Wolontariat – w tym Wolontariat Pracowniczy”

Nieoceniona jest także pomoc wolontariuszy – osób dorosłych, którzy w szczególności pomagają w organizacji naszym Mieszkańcom czasu wolnego (m.in. wspólne spacery, czytanie książek, rozmowy tematyczne). W Domu – szczególnie podczas realizacji dużych projektów adresowanych do naszych mieszkańców dobrze funkcjonuje wolontariat pracowniczy.


Zostań Naszym Wolontariuszem! 

Zapraszamy każdego, kto chce poświęcić swój czas, podzielić się swoimi umiejętnościami i zasobami z mieszkańcami naszego Domu. Gwarantujemy profesjonalną pomoc i wsparcie w realizowaniu wolontariatu.

Oferujemy współpracę z zespołem wykwalifikowanych specjalistów, posiadających ogromne doświadczenia w wykonywanej przez siebie pracy. Chcesz bezinteresownie i bezpłatnie nieść pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, skontaktuj się z nami:

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
ul. Szpitalna 5
78 – 449 Borne Sulinowo
Osoba do kontaktu: Pan Tomasz Kapuściński
tel.: 094 37 338 80 wew. 102 

Wolontariuszem powinna zostać osoba pełnoletnia, jeśli jednak kandydat na wolontariusza nie posiada ukończonych 18 lat, wówczas wymagana jest pisemna zgoda wyrażona przez rodziców lub opiekunów nieletniego. Obowiązek posiadania określonych kwalifikacji przez wolontariusza zależy od charakteru wykonywanych przez niego świadczeń (szczególne kwalifikacje tylko w uzasadnionych sytuacjach).