Bezpieczna przystań dla Ukrainy

Powiat Szczecinecki działając w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wyprzedzić czas” w Bornem Sulinowie realizuje w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie projekt pn. „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ DLA UKRAINY”[1].

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla uchodźców z Ukrainy, w której otrzymają schronienie oraz będą mieli zapewnione warunki do aktywizacji społeczno – zawodowej.

Realizacja zadania umożliwi utworzenie w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie miejsc pobytu czasowego oraz organizację działań integrujących uchodźców ze społecznością lokalną.

Całkowita wartość zadania wynosi 540.994,68zł

Dofinansowanie projektu ze środków Funduszy Europejskich: 461.805,14zł

[1] „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

 Projekt finansowany jest ze środków REACT – UE