W dniach 20-21 maj 2017 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „TERAPEUTYCZNY I PEDAGOGICZNY POTENCJAŁ ODDZIAŁYWANIA POLISENSORYCZNEGO. WOKÓŁ TEORII I PRAKTYKI SNOEZELEN (SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA)”, której organizatorem był Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Terapii Sensoria z Wrocławia. Zaś Patronatem naukowym Katedra Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Polskie Towarzystwo Snoezelen – sala Doświadczania Świata.

Czytaj dalej...