?SENIOR-MARATON NORDIC WALKING?

Stowarzyszenie ?Wyprzedzić czas? otrzymało dotację ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku, na realizację zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego pn.: ?SENIOR-MARATON NORDIC WALKING? w wys. 608 zł.
?SENIOR – MARATON NORDIC WALKING? będzie realizowany w okresie od 01-05-2010r. do 30-06-2010r.  Jest to projekt adresowany do osób powyżej 60 roku życia  z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo, z terenu miasta Szczecinek młodzieży powyżej 16 roku życia, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. W ramach tego projektu planuje się zorganizowanie kursu Nordic Walking oraz spotkania integracyjnego ?Senior-Maraton Nordic Walking? dla 75 uczestników. Realizacja tego zadania pozwoli na zachęcenie osób starszych do przełamania uprzedzeń, barier wobec własnej aktywności, poprawę jakości zdrowia i życia tych osób oraz przygotowania młodzieży do uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim.