?ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE ? VI FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ SENIORÓW?

Stowarzyszenie ?Wyprzedzić czas? otrzymało dotację ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury  pn.: ?ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE ? VI FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ SENIORÓW? w wysokości 4000 zł.
Projekt ten jest adresowany do osób starszych powyżej 60 roku życia, z terenu powiatu Szczecinek, miasta i gminy Borne Sulinowo oraz mieszkańców zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej z całego kraju. Festiwal ten jest organizowany od 5-ciu lat i jest wydarzeniem kulturalnym na stałe wpisanym w kalendarz imprez gminnych i powiatowych.
W roku bieżącym, impreza ta ma być w zamyśle otwarta dla mieszkańców- seniorów z miasta i gminy, szczególnie dla tych, którzy zamieszkują w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej i nie są  zrzeszeni w żadnej wspólnocie seniorów. Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 300 uczestników. Organizacja  festiwalu pozwoli na zachęcenie osób starszych do aktywnego uczestnictwa w imprezach kulturalnych, przełamania uprzedzeń wobec własnej aktywności oraz wzmocnienia pozycji osób starszych w środowisku lokalnym.