dps-obiady.jpg

Szczegółowych informacji o ofercie udziela:
Kierownik Ośrodka Szkoleniowego DPS – Pani Elżbieta Willich
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00
osobiście w DPS lub telefonicznie pod nr 094 37 338 80 wew. 119