3 Maja

”Polacy nagle jakby ze snu się ocknęli
i o reformach myśleć zaczęli.
W 1788 r. sejm, zwany Wielkim zwołano
i przez 4 lata na nim obradowano.
Precz z wolną elekcją, liberum veto zniesiono,
a zamiast tego dziedziczność tronu przywrócono.
3 Maja na Placu Zamkowym rozbrzmiewają dzwony,
Bo pierwszą w Europie konstytucją nowy dział w historii Polski został otworzony.”

Dnia 04 maja 2010r. w naszym Domu Pomocy Społecznej, odbyło się uroczyste spotkanie mieszkańców i pracowników, z okazji 219 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Mieszkańcy przygotowali krótki program artystyczny o tematyce historycznej, recytowali wiersze, śpiewali piękne patriotyczne pieśni. Spotkanie przebiegło w spokojnej i pełnej zadumy atmosferze.