„CHOROBA ALKOHOLOWA WŚRÓD MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH”

„Jest moc w człowieku (…), która mu powstać każe,
choć upadnie i iść mu każe, chociaż rad by spocząć
i uwierzyć znów w to wszystko, co wczoraj złudą się
jeno okazało marną, i chcieć znowu tego,
czego mu sto razy życie już pragnąć zakazało ”
(…)

W dniach 3.03.2014 r. i 10.03.2014 r. w ramach zajęć wolontarystycznych odbyło się spotkanie poświęcone profilaktyce przeciwalkoholowej oraz promocji zdrowego stylu życia. Spotkanie prowadzili Pani Stefania Pykało i Pan Robert Rutkowski, którzy reprezentowali Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Pierwszy Krok” w Bornem Sulinowie. Pierwsze spotkanie było poświęcone zagadnieniom choroby alkoholowej wśród osób starszych. Natomiast drugie spotkanie dotyczyło problemu alkoholizmu wśród młodzieży. Dzięki tym zajęciom dowiedzieliśmy się jak istotne jest wsparcie osób trzecich w przerwaniu błędnego kręgu związanego z uzależnieniem, o rozmiarach choroby w społeczeństwie oraz roli instytucji wspierających osoby z problemem alkoholowym. Przedstawiona tematyka wzbudziła wiele emocji i zachęciła uczestników do żywej dyskusji. Pojawiło się mnóstwo pytań, na które liderzy spotkania udzielali profesjonalnych odpowiedzi. Zarówno młodzież, jak i mieszkańcy Domu dostrzegli jak ważne jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, budowanie pozytywnej samooceny i umiejętności odnajdowania oparcia w sobie i w grupie. Ponadto, uczestnicy spotkania mieli możliwość przełamywania stereotypów, zdobywania nowej wiedzy i zapobiegania postawom egoistycznym i zamkniętym.

Tekst i zdjęcia:
Weronika Witkowska-Ebert
Dorota Kuźma
Monika Kuster