Ćwiczenia z ewakuacji na wypadek pożaru

W dniu 17 października 2023 r. Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przeprowadził ćwiczenia praktyczne ewakuacji na wypadek pożaru lub innych zdarzeń kryzysowych.

Scenariusz zakładał wybuch pożaru w pomieszczeniu magazynu pościeli na parterze budynku w segmencie mieszkalnym A. Zgodnie z założeniem ok. godz. 11.00, po ogłoszeniu alarmu budynek opuścili mieszkańcy segm. A i A2, którym w ewakuacji pomogli pracownicy jednostki.

Po przeprowadzonych ćwiczeniach zostało zorganizowane spotkanie, podczas którego omówiono przebieg ćwiczeń, wskazano mocne strony oraz błędy popełnione podczas ewakuacji, które poddane zostaną analizie w celu dalszego usprawnienia obowiązujących w jednostce przepisów wewnętrznych.

Dzięki znajomości instrukcji i procedur bezpieczeństwa ppoż, regularnym ćwiczeniom teoretycznym i praktycznym oraz profesjonalnemu działaniu mieszkańców i pracowników DPS ćwiczenia z ewakuacji należy uznać za udane.