DOTACJA NA „FITNESS OUTDOOR, CZYLI PLAC REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA SENIORÓW”

Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” otrzymało dotację z Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w wys. 2000zł na wsparcie zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób
w wieku emerytalnym  pn.: „Fitness outdoor, czyli plac rekreacji i wypoczynku dla seniorów”. Całkowity koszt zadania wznosić będzie 5371,50 zł.Projekt ten jest adresowany do osób starszych powyżej 60 roku życia i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo, Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.
W ramach zadania plac przy DPS zostanie wyposażony w profesjonalne bezobsługowe urządzenia do ćwiczeń usprawniających, które odporne są na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia. W przyszłości (w zależności od ilości pozyskanych przez Stowarzyszenie środków finansowych) planuje się systematyczne uzupełnianie placu w dodatkowe urządzenia sportowe wzbogacające jego atrakcyjność i funkcjonalność.
Realizacja zadania pozwoli utworzyć na terenie miasta Bornego Sulinowa miejsce spotkań dla seniorów i osób niepełnosprawnych, w którym będą oni mogli zarówno aktywnie wypoczywać, jak też i wzajemnie się poznawać.
Utworzenie Fitness outdoor przy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie będzie niezmiernie ważne, gdyż:
– będzie dostępne dla każdego (m.in. dla osób starszych, osób niepełnosprawnych i ludzi z niskimi dochodami);
– zapobiegać będzie izolacji społecznej osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych;
– ułatwi nawiązanie i utrwalanie kontaktów międzyludzkich;
– wpłynie pozytywnie na zdrowie i układ krążenia beneficjentów oraz wzmocni ich kondycję fizyczną i koordynację.

Tekst: Tomasz Kapuściński