DZIEŃ BABCI I DZIADKA NA MUZYCZNIE

W poniedziałek 21 stycznia br. dzieci z klasy drugiej uczęszczające do Szkoły Muzycznej w Szczecinku sprawiły seniorom z naszego Domu bardzo miłą niespodziankę, jaką było przedstawienie muzyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Świętowanie tego wyjątkowego dnia, z tak uzdolnionymi muzycznie dziećmi możliwe było dzięki osobistemu zaangażowaniu nauczycieli ze Szkoły Muzycznej w Szczecinku oraz Pani dyrektor Agnieszki Orłowskiej.