DZIEŃ SENIORA W DPS

SONY DSCDnia  21 października 2010 r., w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, odbyły się obchody Dnia Seniora, które w roku bieżącym składały się z dwóch części.
W części pierwszej Dyrektor DPS Pani Krystyna Berdyńska złożyła wszystkim seniorom najlepsze życzenia. Pani Dyrektor wręczyła na ręce kierowników segmentów mieszkalnych drobne upominki dla wszystkich mieszkańców Domu. Następnie wraz ze swym zastępcą dyplomami okolicznościowymi wyróżniła 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Specjalne podziękowania i upominki otrzymało 6 seniorów, którzy w szczególny sposób zaangażowali się w pracę na rzecz Domu.
Także zaproszeni gości złożyli Seniorom z DPS życzenia zdrowia i samych radosnych dni, wręczyli na ręce Przewodniczącej Rady Mieszkańców Pani Anny Wojciechowskiej kwiaty i drobne upominki. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Starosta Powiatu Szczecineckiego ? Krzysztof Lis, Przewodnicząca Rady Powiatu w Szczecinku – Dorota Chrzanowska, Burmistrz Bornego Sulinowa – Renata Pietkiewicz ? Chmyłkowska, Dyrektor PCPR w Szczecinku –  Małgorzata Kubiak – Horniatko, Z-ca dyrektora PCPR w Szczecinku – Jacek Wojnicz, Sekretarz Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie – Anna Gałązka, Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Szczecinku – Katarzyna Oleś, ks. proboszcz – Jerzy Stadnik, o. Piotr Włodyga, zastępca naczelnika Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie – Roman Sieniawski, Zbigniew Ptach, przedstawiciele Klubu Aktywnego Seniora AS z Bornego Sulinowa oraz zespołu ?Jarzębiny? z Jelenia.   
Po części oficjalnej pracownicy Domu przedstawili program artystyczny, który miał niecodzienny charakter, gdyż zaaranżowany został w formie spektaklu teatralnego, w którym aktorami byli pracownicy i mieszkańcy DPS oraz zaproszeni goście. Zaskakująca była również tematyka przedstawienia – ceremonia weselna wraz z ważnymi ślubnymi rytuałami. Niekonwencjonalny pomysł organizatorów spotkał się z wielkim aplauzem publiczności. Zachwyt wzbudzili nowożeńcy: opiekunka segm. E2 Pani Młoda ? Renata Szmurło i zastępca dyrektora Pan Młody ? Tomasz Kapuściński, którzy w komiczny i radosny  sposób włączyli się w weselną akcję. Państwa Młodych dzielnie wspierały osoby grające rodziców: Eugenia Warszalewska ? Osowicki i Paweł Osowicki oraz Jadwiga Witkowska i Zdzisław Polakowski. Charakterystycznymi postaciami byli także świadkowie Państwa Młodych ? rehabilitantka – Paulina Pożoga oraz Krzysztof Leśniewicz ? na co dzień kierownik administracyjno ? gospodarczy Domu.
Zabawa była przednia, obfitowała w tańce, konkursy i przyśpiewki weselne.