GMINA BORNE SULINOWO – ZARYS DZIEJÓW

Dnia 17 marca 2014r. odbyło się kolejne spotkanie wolontarystyczne, na którym Pan Dariusz Czerniawski (kierownik Budynku Kulturalno – Oświatowego w Bornem Sulinowie, licencjonowany przewodnik terenowy) zaprezentował temat „GMINA BORNE SULINOWO – ZARYS DZIEJÓW”. Na początku Pan Dariusz przedstawił fakty historyczne związane z powstaniem naszego miasta – od pierwszej wzmianki o miejscowości Linde, przez okres niemiecki, rosyjski, aż do momentu nabycia przez Borne Sulinowo praw miejskich w 1993 r. Zaczął się wówczas unikatowy w skali europejskiej proces zasiedlania i zagospodarowania pustego miasta. Następnie opowiedział o infrastrukturze, układzie urbanistycznym oraz historii militarnej Bornego Sulinowa. Na zakończenie podzielił się z uczestnikami wykładu swoją wiedzą na temat życia codziennego w obozach jenieckich m.in. w Oflagu II D. Prezentacja multimedialna z unikalnymi zdjęciami, pocztówkami i fragmentami listów wysyłanych przez jeńców do swoich rodzin, uczyniła wykład bardzo interesującym i uwspółcześniła omawiane wydarzenia historyczne. Podkreślił w szczególności, jak ważna jest pamięć o ludziach i wydarzeniach minionych lat, ponieważ to one kształtują naszą tożsamość narodową. Na uwagę zasługuje również duże zaangażowanie Pana Dariusza w poszukiwanie nowych informacji na temat Bornego Sulinowa oraz pasja, z jaką dzieli się swoją wiedzą z innymi.

Opracowanie: Dorota Kuźma,
Weronika Witkowska-Ebert,
Monika Kuster