IV Przegląd Piosenki Żołnierskiej Domów Pomocy Społecznej

W miesiącu sierpniu odbył się „IV Przegląd Piosenki Żołnierskiej Domów Pomocy Społecznej”, w którym uczestniczyły grupy artystów z zaproszonych Domów Pomocy Społecznej woj. zachodniopomorskiego i całej Polski.