„JADĄ WOZY KOLOROWE” – WYSTAWA PRAC Z RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO PANA JÓZEFA WOJCIECHOWSKIEGO

Jest mistrz, co wszystkie duchy wziął do chóru
I wszystkie serca nastroił do wtóru,
Wszystkie żywioły naciągnął jak struny!
A wodząc po nich wichry i pioruny,
Jedną pieśń śpiewa i gra od początku:
A świat dotychczas nie pojął jej wątku(…)

Adam Mickiewicz „Arcy-mistrz”

Pan Józef Wojciechowski od 14 lat jest mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Już w dzieciństwie Jego zabawy były związane z wyplataniem drobnych ozdób z wikliny. Po zakończeniu pracy zawodowej powrócił do swojej poprzedniej pasji, do której dołożył jeszcze pracę w drewnie. Pomimo 92 lat, bogaty wachlarz zainteresowań Pana Józefa sprawił, że Jego twórczość artystyczna bardzo się rozwinęła. W ciągu całego pobytu w Domu powstało wiele prac o różnej tematyce. Są to m.in. kosze wyplatane z wikliny, dzbany plecione ze słomy, trawy i tataraku. Natomiast inspiracją do tworzenia rzeźb w drewnie są konie. Prace artystyczne Pana Józefa prezentowane są na różnych wystawach, kiermaszach oraz stanowią piękną dekorację naszego Domu.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się z młodzieżą i dorosłymi podczas realizacji projektu „Zrób coś eko”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz. Tematem projektu było – „Integrowanie przez wyplatanie”.  Pan Józef uczył wyplatania dzwoneczków ze słomy i koszy z wikliny.  Młodzież i dorośli w czasie zajęć wzmacniali wiarę we własne możliwości i siły. Oprócz edukacji ekologicznej wzmacniana była wśród uczestników jeszcze inna funkcja społeczna a mianowicie funkcja integrująca.

Tak wiele z tego powodu było radości i uśmiechów na twarzy Pana Józefa i uczestników warsztatów.

Czasem znużony i cierpiący, ale dobry Bóg podpowiadał Mu, co ma odnaleźć w sobie, aby opanować frustracje starości- by na nowo poczuć się szczęśliwym.

Pan Józef jest człowiekiem, który przez swoją twórczość odnajduje siebie, swoją rolę i pozycję w życiu społecznym. Lubiany i szanowany. Zawsze gotowy nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Pokazuje, iż proces samorealizacji może dokonywać się niezależnie od wieku i problemów z nim związanych.

Dodatkowym walorem podczas wystawy był dedykowany dla Pana Józefa koncert muzyczno-literacki wykonany przez mieszkanki naszego Domu oraz młodzież z Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie.

Przybyli na wystawę goście składali Panu Józefowi najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha oraz kolejnych osiągnięć artystycznych na niwie twórczości własnej i kulturalnej.

Podczas wystawy odbyły się również warsztaty wielkanocne, na których namalowane zostały kolorowe pisanki.

Wystawę można podziwiać w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie do końca maja br. – serdecznie zapraszamy!!!

Opracowanie: Dorota Kuźma, Magdalena Ganobis