KLERYCY NA WOLONTARIACIE

Jedenastu kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie zostało wolontariuszami pracującymi z mieszkańcami naszego Domu. Opiekunem kleryków jest ksiądz Radosław Suchorab. Zajęcia z klerykami odbywają się regularnie w każdy wtorek i mają charakter indywidualny (rozmowy, towarzyszenie, spacery, czytanie książek) lub grupowy (zajęcia terapeutyczne, rekreacyjne, kulturalne).
Zamieszczone poniżej zdjęcia zrobiono 7 października br. podczas pierwszych wspólnych zajęć.