KOMPUTEROWE ABC

W środę 24 grudnia br. mieszkańcy Domu, którzy aktywnie uczestniczą w realizowanym przez DPS projekcie „Komputerowe ABC” otrzymali do użytkowania laptopy firmy DELL. Laptopy oraz wyposażenie sali komputerowej, w której odbywają się zajęcia zakupione zostały przez Powiat Szczecinecki w ramach projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.