KOMPUTEROWE ABC

Powiat Szczecinecki realizuje projekt pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” m.in. dzięki któremu w naszym DPS funkcjonuje nowa pracowania komputerowa. Wyposażona jest ona w 6 nowoczesnych stanowisk z dostępem do szerokopasmowego internetu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom naszych mieszkańców, dwa razy w tygodniu (wtorek i piątek) prowadzony jest kurs komputerowy, który cieszy się coraz to większym zainteresowaniem. Prowadzone są również konsultacje indywidualne z mieszkańcami.

Podczas zajęć kursanci nabywają i doskonalą swoje umiejętności z zakresu obsługi komputera, bezpiecznego poruszania się po stronach www a także obsługi urządzeń multimedialnych.
Praca i jednoczesna zabawa z komputerem, jest niewątpliwie pewną alternatywą na długie jesienne wieczory, pozwala również na zachowanie sprawności umysłowej i manualnej, rozwijanie zainteresowań a także podtrzymywanie, czy też nawiązywanie nowych znajomości.

Tekst: Adam Olechnowicz