Kontrola zarządcza w DPS

W czwartek 19 stycznia br. w borneńskim DPS odbyły się kolejne działania w ramach kontroli zarządczej jednostki.

Pierwszym było zebranie dyrektora – Pani Krystyny Berdyńskiej z koordynatorem kontroli zarządczej DPS – Panem Tomaszem Kapuścińskim oraz kierownikami segm. i kierownikiem kuchni w sprawie omówienia kluczowych zadań zrealizowanych przez jednostkę w roku 2022 oraz podejmowanych działaniach bieżących, mających na celu wypracowanie racjonalnych, adekwatnych, skutecznych i efektywnych rozwiązań, które pozwolą na realizację zadań statutowych DPS, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wysokimi standardami.

Następnie Pani dyrektor zaprosiła mieszkańców i pracowników DPS na zebranie ogólne, podczas którego przedstawiła sytuację bieżącą, podejmowane decyzje i działania w zakresie dalszej optymalizacji wydatków, omówiła plan remontów i inwestycji.

Tradycyjnie odpowiadała też na liczne pytania uczestników zebrania.