Kontrola zarządcza w DPS

Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wymaga prawidłowej realizacji zadań, ale również ciągłej ich kontroli. Jej narzędziem jest m.in. kontrola zarządcza, za realizację której odpowiada w borneńskim DPS Zespół Kontroli Zarządczej (ZKZ).

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora DPS Zespół pracuje w składzie:

 • Zastępca dyrektora: Tomasz Kapuściński (Koordynator KZ),
 • Główna księgowa: Renata Konaszewska (Członek KZ),
 • Kierownik administracyjno – gospodarczy: Elżbieta Willich (Członek KZ),
 • Główny specjalista ds. pracowniczych i bhp: Jolanta Sieniawska (Członek KZ),

Zespół odpowiedzialny jest przede wszystkim za zapewnienie:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.

W dniu 30 marca 2021r. odbyło się kolejne zebranie Zespołu Kontroli Zarządczej, w którym uczestniczyli także kierownicy i przedstawiciele poszczególnych sekcji i działów DPS. Podczas zebrania omówiono m.in.:

 1. Plan z działalności poszczególnych działów, sekcji i stanowisk samodzielnych określonych do realizacji w ramach KZ w roku 2021 oraz sprawozdania z realizacji celów i zadań za rok 2020,
 2. Identyfikacja i analiza ryzyka w obszarach przypisanych właścicielom celów oraz przyporządkowanych im zadań w roku 2021,
 3. Analizę i ocena ryzyka,
 4. Sposoby zarządzania ryzykiem,
 5. Przegląd istniejących procedur,
 6. Wyniki samooceny za rok 2020,
 7. Plan z działalności poszczególnych działów, sekcji, stanowisk samodzielnych (cele
  i zadania) określonych do realizacji w roku 2021,
 8. Planu szkoleń wewnętrznych na rok 2021,
 9. Plan kontroli wewnętrznych na rok 2021,
 10. Plan i stan przygotowania jednostki do kontroli kompleksowej w roku 2021, zgodnie
  z planem kontroli inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,