KREW Z BORNEGO SULINOWA

We wtorek 28 maja br. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi, Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” zorganizowali w naszym DPS zbiórkę krwi.

Zbiórka krwi w naszym DPS przeprowadzona została po raz ósmy, jednak po raz pierwszy przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Tradycyjnie największą grupę dawców stanowili pracownicy DPS, jak zwykle nie zabrakło przedstawicieli Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie, Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, strażaków oraz mieszkańców Bornego Sulinowa.

Wszystkim krwiodawcą bardzo dziękujemy i już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej zbiórce krwi w Bornem Sulinowie, która przeprowadzona zostanie przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie oraz Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w sierpniu br. prawdopodobnie podczas Zlotu Pojazdów Militarnych.

Pamiętajcie – Wasza krew ratuje życie!