Letni turniej strzelania z wiatrówki

W czwartkowe przedpołudnie (22 lipca br.) mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie konkurowali w turnieju strzelania z wiatrówki.

Spotkanie rozpoczął przywitaniem uczestników zastępca dyrektora Pan Tomasz Kapuściński, który wręczył wszystkim zgromadzonym upominki – czapki z daszkiem, ufundowane przez wicestarostę Pana Roberta Fabisiaka.

Następnie koordynator zawodów – Pan Paweł Pucek przeprowadził krótki instruktaż dot. bezpiecznego posługiwania się wiatrówką i koniecznością zachowania ostrożności podczas zawodów.

Wielu spośród uczestników zawodów, chcąc rywalizować musiało pokonać własne obawy i ograniczenia, także te związane z wiekiem i niepełnosprawnością. Pomimo, że duża grupa zawodników pierwszy raz w życiu miała okazję strzelać z wiatrówki, to osiągane sprawiały im wielką radość.

Z dziennikarskiego obowiązku pragniemy donieść, że zawody zdominowała dwójka mieszkańców. Ostatecznie zwyciężył Pan Kazimierz, który nieznacznie tylko wyprzedził Panią Beatę.

W miesiącu sierpniu br. jedną z imprez towarzyszących podczas Festiwalu Piosenki Żołnierskiej będzie turniej strzelania z wiatrówki, który tradycyjnie odbywa się pod patronatem i o puchar Starosty Szczecineckiego Pana Krzysztofa Lisa.