MODLITWY I NABOŻEŃSTWA

W skupieniu i zadumie mieszkańcy powierzają swoje sprawy, troski i pragnienia Bogu uczestnicząc w modlitwach i nabożeństwach.