Nabór na stanowisko pracy

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ul. Szpitalna 5
ogłasza nabór na stanowisko pracy: dietetyk

1. Niezbędne wymagania:

  • kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji dietetyka przy żywieniu zbiorowym,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata na ww. stanowisko i zaświadczenie dopuszczające do kontaktu z żywnością oraz z urządzeniami i pomieszczeniami kuchennymi,

2. Warunki pracy: umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu, na czas określony;

3. Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny (z podanym telefonicznym numerem kontaktowym oferenta),
  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • dokumenty poświadczające wykształcenie,
  • referencje z poprzednich miejsc pracy,

4. Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w terminie do dnia 29 lutego 2016 r.

5. Informacji dodatkowych udziela pracownik kadr pod nr 94 37 338 80 wew. 106