„NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH” Z DOFINANSOWANIEM

Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” działając w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w okresie od kwietnia do października 2016r realizowa