NARODOWE CZYTANIE W DPS

Dnia 06 września 2014r odbyła się Trzecia edycja Narodowego Czytania poświęcona dziełom Henryka Sienkiewicza. W wielu miastach naszego kraju czytano fragmenty dzieł Henryka Sienkiewicza – nowel, powieści, reportaży. W akcję tą czynnie włączyli się również mieszkańcy i pracownicy Naszego Domu. O godz. 11:30 na łączniku Domu bardzo licznie zgromadzeni mieszkańcy wspólnie czytali fragmenty ,,Potopu”. Akcja Narodowego Czytania, zainicjowana została przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.