NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego
podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo
do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa
polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji
i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu (…)”
Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Projekcją spektaklu telewizyjnego „Inka 1946” opowiadającym o mordzie sądowym dokonanym na niespełna 18-letniej „Ince” – Danucie Siedzikównie, sanitariuszce i łączniczce w V Brygadzie Wileńskiej AK, mjr Zygmunta Szendzielorza „Łupaszki” mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie uczcili Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.