Niepodległa do hymnu – obchody Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada br. w Domu Pomocy Społecznej Bornem Sulinowie odbyły się uroczystości upamiętniające odzyskanie przez Polskę Niepodległości.

Część pierwszą obchodów Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą celebrowaną przez ks. Rafała Dreslera, prefekta roku propedeutycznego, któremu asystowali klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie.

Natomiast część drugą obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości świętowaliśmy przy Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, gdzie przedstawiciele samorządu miejskiego i powiatowego, jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, żołnierzy z 21. Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach, zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów przed obeliskiem ofiar totalitaryzmu. Podczas tej części uroczystości zaprezentowany został krótki program artystyczny przygotowany przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie.

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie reprezentowała delegacja, w skład której weszli mieszkańcy: Pan Władysław, Pan Ireneusz, Pani Sandra, pracownicy: zastępca dyrektora Pan Tomasz Kapuściński, starszy pracownik socjalny: Pan Mirosław Czapla oraz ks. Rafał z klerykami.

Zdjęcia: DPS, Urząd Miejski, Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie