NOWA RADA MIESZKAŃCÓW 2019 – 2021

W dniu 26 listopada 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie odbyły się wybory do Rady Mieszkańców.

Mieszkańcy segmentów A,A2,B,E1,E2 w tajnym głosowaniu wybrali swoich przedstawicieli do Rady Mieszkańców. Nowi radni piastować będą funkcje w kadencji 2019 – 2021.

Przewodniczącą segm. A została Pani Anna Wojciechowska, zastępcami przewodniczącej zostali Pani Jadwiga Antonowska oraz Pan Arkadiusz Majchrzak.

Przewodniczącym segm. A2 został Pan Marek Kleszcz, zastępcą przewodniczącego Pan Edward Praski.

Przewodniczącym segm. B został Pan Kazimierz Kłodziński, zastępczynią Pani Alina Młynowska.

Przewodniczącą segm. E1 została Pani Janina Kulik – Dobrzańska, zastępcą przewodniczącej Pan Władysław Sokolik.

Przewodniczącym segm. E2 został Pan Marek Średnicki, zastępcą zaś Pan Kazimierz Piórkowski.   

Kolejnym punktem dnia wyborczego w DPS było spotkanie przewodniczących segm. mieszkalnych, którzy podczas tajnego głosowania wybrali spośród siebie Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczącego Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Zgodnie z wolą radnych nowym Przewodniczącą Rady Mieszkańców została Pani Janina Kulik – Dobrzańska (1 głosy) a jej zastępcą Pan Marek Średnicki (1 głos).

Podsumowaniem wyborczego maratonu było uroczyste posiedzenie nowej i starej Rady.

Nowej Radzie Mieszkańców gratulujemy a ustępującej serdecznie dziękujemy!