O PROFESJONALNYM LECZENIU RAN W BORNEŃSKIM DPS

W poniedziałek 12 marca br.  Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz Firma TENA zorganizowali szkolenie pn. „Postępowanie z raną przewlekłą. Studium przypadku. Jaki opatrunek położyć i dlaczego”.

Adresatami szkolenia były pielęgniarki i opiekunki z domów pomocy społecznej z województwa zachodniopomorskiego oraz Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie – łącznie 31 osób.

Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej p. Sylwia Rogowska w bardzo interesujący i rzeczowy sposób przeprowadziła szkolenie, szczególnie mocno akcentując: 

  • Problematykę leczenia ran o różnej etiologii – owrzodzenia, odleżyny, stopa cukrzycowa,
  • Ogólne i miejscowe postępowanie z raną przewlekłą,
  • Antyseptykę i opatrunki,
  • Mikrobiologiczny aspekt leczenia rany przewlekłej,
  • Kompresjoterapię,

Podsumowaniem szkolenia było wręczenie przez dyrektora DPS p. Krystynę Berdyńską oraz przedstawiciela Firmy TENA p. Tomasza Hnat certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu.