OBCHODY 220 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

SONY DSC220 lat temu Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową – zwaną później Konstytucją 3 Maja – regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.
Była to pierwsza konstytucja w Europie. Dla uczczenia tego ważnego wydarzenia w dniu 4 maja 2011r. o godz. 1000  w Naszym Domu odbyła się uroczysta audycja radiowa. 
Osobami prowadzącymi audycję byli nasi Mieszkańcy: Pani Krystyna Sedyk oraz Pan Zdzisław Polakowski. Przez radiowęzeł Naszego Domu dało się słyszeć wspaniałe patriotyczne wiersze, które  podkreślały znaczenie Konstytucji Majowej .
Mieszkańcy mówili między innymi o tym, że ?jesteśmy narodem, jak żaden chyba inny,  zafascynowanym przeszłością i miłością do Boga i Ojczyzny?, a także o tym, że ?naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości?. 
Mieszkańcy wysłuchali audycji w spokoju i w zadumie.

Sporządziła: Magdalena Ganobis