OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORGANIZATORÓW I MENADŻERÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Sześćdziesięciu przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia uczestniczyło w konferencji poświęconej sytuacji domów pomocy społecznej, która odbyła się w dniach 25 – 27 czerwca 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Spotkanie prowadziła dyrektor DPS w Bornem Sulinowie, Krystyna Berdyńska, pełniąca równocześnie funkcję prezesa Regionu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia.

Prelegentami konferencji byli eksperci i praktycy kreujący politykę społeczną na szczeblu samorządowym i krajowym: Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku Małgorzata Kubiak – Horniatko, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Mieczysław Augustyn oraz Zuzanna Grabusińska – radca ministra w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Konferencję zakończyło Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, podczas którego wybrano m.in. władze Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu Krajowego ponownie wybrany został Zbigniew Polowczyk /rejon wielkopolski/, wiceprezesem Wacław Kerpert /rejon mazowiecki/, sekretarzem Ewa Bombała /rejon mazowiecki/, skarbnikiem Wiesław Litman /region warmińsko-mazurski/, zarząd uzupełnili ponadto: Krzysztof Szcześniewski /rejon śląski/ oraz Barbara Kucharska /rejon lubuski/.

loga

Przygotował: Tomasz Kapuściński
DPS Borne Sulinowo