III Wampiriada Borneńska

W dniu 10 marca 2010r Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz Stowarzyszenie ?Wyprzedzić czas? po raz kolejny zorganizowali akcję zbiórki krwi pn. ?III Wampiriada Borneńska?. Akcja była skierowana do wszystkich osób gotowych nieść pomoc. Cała akcja objęta była patronatem Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi w ramach projektu ?KREW DAJE ŻYCIE?, która jest częścią kampanii społecznej KREWNIACY.

ZABIEGAMY O DOTACJE W POWIECIE

Stowarzyszenie ?Wyprzedzić czas? w dniu 23.03.2010r. przystąpiło do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010r., zorganizowanego przez Zarząd

SMACZNIE I ZDROWO

W czwartek 4 marca 2010r. w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie miała miejsce bardzo sympatyczna uroczystość. Dyrektor Domu Pani Krystyna Berdyńska dokonała uroczystego otwarcia ?kuchenki terapeutycznej?, która jest kolejną ofertą skierowaną do mieszkańców Domu. Sala, na której odbywać się będzie trening umiejętności kulinarnych wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęty AGD i meble, które przystosowane są do oczekiwań mieszkańców, uwzględniając ich stopień sprawności.

SYSTEM SOLARNY W DPS

W grudniu 2009r. została pomyślnie zakończona inwestycja pn. ?Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego?. Na źródło inwestycji składały się środki własne Powiatu oraz zewnętrzne pochodzące z Fundacji EkoFundusz a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.