Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu

W sobotę 29.06.2013r. mieszkańcy naszego Domu wraz z dyrektor p. Krystyną Berdyńską, z-cą dyrektora p. Tomaszem Kapuścińskim, kierownikiem seg.E2 p. Anetą Kęska-Sobolewską i ks. Marianem Markowskim uczestniczyli w diecezjalnej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Honorowy patronat nad pielgrzymką dla osób niepełnosprawnych ich rodzin i wolontariuszy objął J E b.p. Ordynariusz Edward Dajczak.

„ Gdy nawiedzi cię smutek,
gdy cierpi twa dusza,
gdy szukasz ukojenia,
pośpiesz się do Skrzatusza…”
autor St. Jędrzejczyk

W wyjątkowym miejscu cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej mogliśmy w skupieniu oddać się modlitwie. Ponadto wysłuchać świadectwa wiary niepełnosprawnego księdza Marka Bawłasa, który w swym cierpieniu poszukuje miłości w Chrystusie ukrzyżowanym. Następnie odbyła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Krzysztofa Zadarki, w której mieszkanka Domu p. Maria Stanuch niosła w darze do ołtarza wykonaną ikonę z wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej. Ta bardzo ważna i doniosła chwila przyniosła pani Marii wiele radości i ukojenia. Na koniec uroczystości mogliśmy wspólnie z gospodarzami i pielgrzymami spożyć wspólny posiłek, podzielić się wrażeniami. Odjechaliśmy ze Skrzatusza z poświęconym przez Biskupa rękodziełem p. Marii z wizerunkiem Matki Skrzatuskiej, natchnieni siłą i nadzieją.

Aneta Kęska-Sobolewska