PODSUMOWANIE MOCNEGO PRZEKAZU HISTORYCZNEGO

Okazałym tortem, podziękowaniami, pamiątkowymi dyplomami, nagrodami oraz wyjątkowym koncertem muzyki patriotycznej – tak w środę 28 listopada 2018 r. w borneńskim DPS podsumowano projekt pn. „AKADEMIA MOCNEGO PRZEKAZU[1]”.

Zadanie zrealizowane przez  Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 25-lecia polskiej wolności Bornego Sulinowa miało na celu „ocalić od zapomnienia” wyjątkowe osoby, miejsca historycznie ważne, piosenki i wiersze.

Zastępca dyrektora DPS, koordynator projektu – p. Tomasz Kapuściński powitał uczestników spotkania: seniorów z borneńskiego DPS, Klubu Aktywnego Seniora „AS”, słuchaczy Borneńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zespołu „Jarzębiny” z Jelenia oraz młodzież z Liceum Ogólnokształcącego z Bornego Sulinowa. Następnie podczas prezentacji multimedialnej omówił działania projektowe: reportaże, warsztaty, wystawy fotograficzne, malarskie i edukacyjne, wykłady, koncerty, festiwale, które zrealizowane zostały w ramach Klubu Historyczno – Dziennikarskiego, Klubu Fotograficznego, Klubu Malarskiego oraz Klubu Muzycznego. Podsumowaniem tej część spotkania było wręczenie dyplomów i pamiątkowych kalendarzy dokumentujących aktywność uczestników działania podczas realizacji ośmiomiesięcznego projektu.

Bardzo dużo pozytywnych emocji zapewnił konkurs historyczny, w którym swoją wiedzą mogli się pochwalić zarówno młodzi, jak i seniorzy oraz nastrojowy koncert muzyki patriotycznej w wykonaniu zespołu „Jarzębiny” z Jelenia.

Uczestnicy wydarzenia wysoko ocenili działania projektowe i wyrażają chęć uczestniczenia w podobnych przedsięwzięciach w przyszłości.

Zdjęcia: Monika Orzechowska

 

[1] Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2018