POLISENSORYCZNE DOŚWIADCZANIE ŻYWIOŁU WODY

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata zawsze projektowane są pod indywidualnego uczestnika zajęć, dostosowane do jego możliwości psychicznych, fizycznych i intelektualnych.

Dziś prezentujemy foto-relację z przebiegu zajęć odbywających się według scenariusza – Polisensoryczne doświadczanie żywiołu wody.

Uczestnikami zajęć byli mieszkańcy Domu, Pani Tereska i Pan Karol.

Spotkania miały między innymi na celu : stymulacje zmysłu wzroku poprzez oddziaływanie światłem, kolorem, obrazem; uwrażliwienie zmysłu słuchu; kształtowanie umiejętności lokalizacji źródła dźwięku; a przede wszystkim odczuwanie przyjemności, odprężenia i zadowolenia.

W trakcie zajęć wykorzystano projektor obrazów, kolumny bulgoczące wraz ze zmianą kolorów, łóżko wodne, balony, folię dmuchaną oraz sprzęt muzyczny. Podczas wizyt założone cele udało się zrealizować.

Ilona Michałowska-Olechnowicz