Pomocy uchodźcom z Ukrainy

Zespół kontroli zarządczej w sprawie organizowania w borneńskim DPS pomocy uchodźcom z Ukrainy.