PROJEKT INTEGRACYJNY PN.: „BABCIA/DZIADEK”

W piątek 29 stycznia br. miało miejsce spotkanie młodych wolontariuszy z borneńskiego Gimnazjum z wybranymi Mieszkańcami naszego Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie – bowiem wspólnie podjęliśmy się realizacji projektu integracyjnego pn. „Babcia/Dziadek”.
Projekt ma na celu oswajanie starości i zachęcanie do godnego jej traktowania, niesienie radości, wsparcia a przede wszystkim do bycia z drugim człowiekiem.
Młodzi wolontariusze z ogromnym zaangażowaniem przygotowali się do pierwszego spotkania – z okazji niedawno obchodzonego Dnia Babci i Dziadka przybyli wnuczkowie wręczyli swoim nowo zapoznanym Dziadkom własnoręcznie wykonane laurki.
Po zakończeniu części zapoznawczo-organizacyjnej Dziadkowie oprowadzili swoich wnuczków po Domu i gościli w swoich pokojach.
W projekcje integracyjnym uczestniczy 25 młodych wolontariuszy i 12 Mieszkańców naszego Domu.

Ilona Michałowska-Olechnowicz