Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa…”

Loga MZ, NFZ

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19”, otrzymał grant w wysokości 52.672,80 zł.

Grant realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki z grantu zostaną przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu DPS.

Dofinansowanie projektu:  52.672,80 zł

Loga FE, RP, UE