REALIZACJA SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH

Zgodnie z planem szkoleń wewnętrznych Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie dnia 15 października br. zrealizowaliśmy dwa szkolenia, w których uczestniczyło 49 pracowników Domu.

Pierwsze szkolenie pn. „Żywienie a praca w systemie zmianowym” poprowadził dietetyk – Pani Katarzyna Zielińska. Podczas wykładu pracownicy poznali zasady prawidłowego żywienia z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób pracujących zmianowo.

Drugie szkolenie wewnętrzne pn. „Regulamin pracy i BHP” poprowadziła Pani Jolanta Sieniawska – starszy specjalista ds. pracowniczych i bhp. Podczas szkolenia pracownicy mieli okazję uzupełnić wiedzę z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.