ROZPOCZYNAMY „OGRÓDKI TERAPEUTYCZNE BEZ BARIER”

logo-zp logo-wyprzedzicczas

Spotkaniem integracyjnym dnia 30 kwietnia br. w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” rozpocznie realizację projektu pn. „OGRÓDKI TERAPEUTYCZNE BEZ BARIER DLA SENIORÓW”. [1]

Adresatami projektu są mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, Darskowie i Śniatowie, mieszkańcy Bornego Sulinowa niezrzeszeni w żadnej zorganizowanej wspólnocie oraz wolontariusze i młodzież po 16-tym roku życia.

Podczas spotkania dr inż. Bożena Szewczyk – Taranek z Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przeprowadzi dla beneficjentów projektu warsztaty z zakresu hortiterapii, omówi m.in. zasady tworzenia ogrodów terapeutycznych (podstawy, inwentaryzacja, podział funkcjonalno – przestrzenny, realizacja) oraz najczęściej popełniane błędy. Seniorzy biorący udział w projekcie otrzymają niezbędne materiały (m.in. stoły terapeutyczne, ziemię, sadzonki, nasiona, nawozy, konewki), które wykorzystane zostaną do stworzenia trzech ogrodów terapeutycznych w Bornem Sulinowie, Darskowie i Śniatowie.

Projekt zakłada również promocję aktywnego stylu życia poprzez udział beneficjentów projektu w wycieczkach o charakterze edukacyjno – turystycznym do Gospodarstwa Ekologicznego w Juchowie oraz do Ogrodu Hortulus i Szkółki Roślin Ozdobnych w Dobrzycy.

Organizatorzy zamierzają promować aktywność seniorów podczas realizacji projektu poprzez stworzenie dokumentacji filmowej oraz kalendarza.

[1] Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

 

DPS
ŚNIATOWO
logo-dps DPS
DARSKOWO