ROZSTRZYGNIĘCIE W MINI LIDZE

„Gdy umysł jest spokojniejszy
i zajęty pozytywnymi myślami,
ciału trudniej jest zachorować”
Dalai Lama

Dnia 28 lutego 2018 roku w sali terapeutycznej DPS dokonaliśmy podsumowania wielotygodniowych zmagań „Gry w Darta” realizowanych w ramach projektu „Ofensywa terapeutyczna”.

Zgodnie z założeniami projektowymi Mieszkańcy DPS regularnie, co tydzień spotykali się na małych turniejach w „gry w rzutki”. Jedenastu uczestników mini ligi łączyło dobrą zabawę z rywalizacją sportową. Pomimo wielu rozgrywek nie udało się wyłonić jednego zwycięzcy, gdyż I miejsce (ex aeque) zajęli mieszkańcy segmentu A2 – Panowie Edward Praski oraz Marek Kleszcz.

Dyrektor DPS Pani Krystyna Berdyńska wręczyła tryumfatorom pamiątkowe dyplomy oraz z drobne upominki.