SOBOTNIE MUZYKOWANIE

W sobotę 13 września br. mieszkańcy Domu zostali zaproszeni przez instruktora ds. kulturalno – oświatowych Domu – Pana Mirosława Czaplę do sali kameralnej na koncert akordeonowy.