SPOTKANIE INTEGRACYJNE UŚWIETNIAJĄCE OBCHODY DNIA SENIORA

Dnia 25 października 2012r w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie odbyło się spotkanie integracyjne pn. „Wehikuł czasu”, które połączone było z uroczystymi obchodami Dnia Seniora. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy DPS, uczniowie Zespołu Szkół w Łubowie wraz z dyrektorem Panią Stanisławą Płaszczyńską, dzieci z Przedszkola „Jedynaczka” w Bornem Sulinowie z dyrektorem Panią Anną Śliwicką oraz zaproszeni goście wśród których nie mogło zabraknąć Starosty Szczecineckiego Pana Krzysztofa Lisa, Wicestarosty Pana Marka Kotschy oraz Członków Zarządu Powiatu Panów Roberta Zborowskiego i Szymona Kiedla. Swoją obecnością zaszczycili nas także: generał Pan Ryszard Korzeniewski z małżonką, sekretarz Powiatu Pani Zofia Białkowska, skarbnik Powiatu Pani Ewa Pawłat oraz zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku Jacek Woynicz.

Ten wyjątkowy dzień rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą, którą odprawił kapelan DPS Marian Markowski, podczas której mieszkanki Domu Pani Anna Wojciechowska oraz Pani Krystyna Sedyk w skupieniu i zadumie przeczytały Słowo Boże.

W dobry nastrój uczestników spotkania wprowadziły dzieci, które zaprezentowały ciekawy program artystyczny oraz wręczyły mieszkańcom Domu własnoręcznie przygotowane upominki.

Po występach dzieci za pomocą „wehikułu czasu” przeniesione zostały do „strefy dobrej zabawy”, w której poznały zabawy swoich dziadków. Szczególnie dużo radości najmłodszym uczestnikom spotkania sprawiły gry i konkursy z nagrodami.

Dla nieco starszych widzów aktorzy z Agencji Art – Metanoia zaprezentowali zabawny spektakl satyryczno – muzyczny pt. „Kobietki”. Rozweseloną publiczność wehikuł przeniósł w lata jej młodości. Oczom zgromadzonych ukazał się dziwnie znajomo, ale nieco archaicznie wyglądający sklep „SPOŁEM” oraz dobrze wyposażony „PEWEX”. Zarówno seniorzy, jak i maluchy otrzymali specjalne „kartki”, które uprawniały do nabycia (wtedy deficytowych) artykułów.  Zgromadzonym wyświetlone zostały także najciekawsze „Kroniki Filmowe”.

Podsumowaniem uroczystych obchodów Dnia Seniora było złożenie przez Starostę Pana Krzysztofa Lisa oraz dyrektora DPS Panią Krystynę Berdyńską wszystkim mieszkańcom Domu życzeń oraz wręczenie im kwiatów i upominków (indywidualnych dla mieszkańców szczególnie włączających się w prace na rzecz Domu i innych mieszkańców oraz grupowych – przekazanych na ręce przedstawicieli Rady Mieszkańców).

Warto zaznaczyć, że spotkanie nie odbyłoby się w takiej formie bez wsparcia uzyskanego ze środków Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie oraz zaangażowania (osobowego i finansowego) Stowarzyszenia „Wyprzedzić czas”.

Tekst: Tomasz Kapuściński
Zdjęcia: Adam Olechnowicz, Monika Orzechowska