SPOTKANIE Z MINISTREM PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dniu 27 czerwca 2012r odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Panem Władysławem Kosiniak – Kamyszem, któremu towarzyszyli przedstawiciele Departamentu Pomocy Społecznej wraz z Dyrektorem p. Krystyną Wyrwicką.

Stowarzyszenie reprezentowane było przez dwudziestu trzech Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej z dwunastu województw. Województwo zachodniopomorskie reprezentowała Pani Krystyna Berdyńska – dyrektor DPS Borne Sulinowo oraz Pan Ryszard Budzisz – dyrektor DPS Szczecin ul. Romera.

Więcej na: www.mpips.gov.pl