SPOTKANIE ZE STRAŻNIKIEM MIEJSKIM

We wtorek 21 marca 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie – Panem Stefanem Gąsiorowskim.

Podczas spotkania omówiono kwestie bezpieczeństwa oraz zasad współżycia społecznego. Szczególne duże zainteresowanie mieszkańców Domu wzbudziła rozmowa na temat nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.