Świętowanie z klerykami

W czwartkowy poranek mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz klerycy roku propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym podsumowującym zajęcia wolontarystyczne kleryków w borneńskiej jednostce.