SYSTEM SOLARNY W DPS

SONY DSCW grudniu 2009r. została pomyślnie zakończona inwestycja pn. ?Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego?. Na źródło inwestycji składały się środki własne Powiatu oraz zewnętrzne pochodzące z Fundacji EkoFundusz a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Warto wspomnieć, że pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz ograniczonego czasu na realizacje inwestycji dużym profesjonalizmem i fachowością wykazał się wyłoniony w przetargu wykonawca Firma ?MAK? Henryk Chochołowski z Koszalina.
Zrealizowane przedsięwzięcie jest sukcesem wszystkich podmiotów zaangażowanych w projekt. Oczekuje się, że już w 2010r. przyniesie wymierne korzyści w aspekcie ekologicznym i ekonomicznym.
Dobre praktyki w zakresie ekologii są powszechnie stosowane w naszym DPS.
W 2009r poza wspomnianą inwestycją solarną wprowadziliśmy także selektywną zbiórkę nieczystości stałych, zorganizowaliśmy punkt zbiórki zużytych baterii oraz zakupiliśmy perlatory, dzięki którym zużycie ciepłej wody użytkowej spadło o ok. 20%.